VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-10-2023 20:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: R. J. Puite