VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-10-2022 20:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: R. J. Puite