VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-06-2020 12:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: P. Koekoek