VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2020 20:00:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: R. J. Puite