VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2019 13:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: P. Koekoek