VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-09-2019 20:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: P. Koekoek