VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2017 14:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: J.L. de Jong