VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-09-2017 20:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: B. Slofstra