VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-12-2015 19:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: J.L. de Jong