VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-02-2015 20:00 uur


Raadszaal
Voorzitter: M.J.F.J. Thijsen
Griffier: J.L. de Jong
20.00 uur