VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-06-2010 20:00 uur