VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-10-2009 14:00 uur