VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-11-2009 20:00 uur