VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-06-2008 21:00 uur