VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-08-2008 20:00 uur