VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-01-2007 20:00 uur