VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-10-2007 20:00 uur