VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-02-2007 20:00 uur