VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-06-2007 20:00 uur