VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-02-2006 20:00 uur