VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-06-2006 20:00 uur