VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-01-2006 20:00 uur