VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-09-2006 20:00 uur