VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-12-2006 20:00 uur