VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-01-2006 20:00 uur