Inspreken inwoners tijdens commissievergadering

Tijdens de commissievergaderingen kunnen inwoners en andere belanghebbenden gebruik maken van het inspreekrecht. U kunt dan komen inspreken bij onderwerpen die op de commissieagenda staan. Bij onderwerpen die niet geagendeerd zijn is inspreken mogelijk op momenten die vooraf worden aangekondigd, zie pagina ‘inspreken op niet geagendeerde onderwerpen’.

Aanmelden

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Dan bent u van harte welkom! Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 12.00 op de dag van de vergadering. U kunt telefonisch contact opnemen met de griffie (0592- 26 66 62) of een bericht sturen naar griffie@tynaarlo.nl. Het is belangrijk dat u in uw aanmelding ook vermeldt tijdens welke vergadering en bij welk onderwerp u wilt inspreken. Heeft u hierover een vraag? Neem dan contact op met de griffie.

Hoe werkt het?

  • Tijdens de commissievergadering kunt u plaats nemen op de tribune in de raadszaal;
  • De voorzitter van de vergadering zegt wanneer u aan de beurt bent. Is het zover? Dan kunt u achter het spreekgestoelte gaan staan;
  • U geeft dan uw mening over het voorstel waarover de commissieleden gaan vergaderen. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Indien gewenst kunt u de inspraaknotitie voorafgaand aan de raad digitaal beschikbaar stellen aan de commissieleden;
  • Nadat u heeft gesproken kunnen de commissieleden u verhelderende vragen stellen. Daarna gaat de commissie vergaderen over het betreffende onderwerp;
  • Na discussie in de commissie krijgt u de gelegenheid om als inspreker opnieuw, kort, te reageren.

Video-opnames

Maakt u gebruik van uw inspreekrecht? Houd er dan rekening mee dat de raadsvergadering live wordt uitgezonden op deze website. Na afloop van de vergadering is deze hier ook terug te kijken. Uw inspreken is openbaar.