Inspreken inwoners tijdens commissievergadering op niet geagendeerde onderwerpen

De raad biedt aan inwoners of andere belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken op andere onderwerpen dan die op de agenda van een commissievergadering staan. Deze momenten worden vooraf aangekondigd op de website van de gemeenteraad.

Aanmelden

Wilt u als inwoner gebruik maken van deze inspraak mogelijkheid dan kunt u een mail sturen naar griffie@tynaarlo.nl.  Aanmelden kan tot uiterlijk 2 dagen voor de aangekondigde mogelijkheid onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Het is belangrijk dat u in uw aanmelding aangeeft wat het onderwerp is waarover u wilt inspreken met een korte toelichting. Heeft u hierover een vraag? Neem dan contact op met de griffie.

De eerst volgende mogelijkheid om in te spreken op ‘niet geagendeerde onderwerpen’ is op dinsdag 10 september 2024. Aanmelden hiervoor kan tot 8 september 2024.

Video-opnames

Maakt u gebruik van uw inspreekrecht? Houd er dan rekening mee dat de commissievergadering live wordt uitgezonden op deze website. Na afloop van de vergadering is deze hier ook terug te kijken. Uw inspreken is openbaar.