Burgerinitiatief

Inwoners van de gemeente Tynaarlo hebben het recht om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit recht heet het Burgerinitiatief.

Burgerinitiatief, wat houdt dat in?
Met een burgerinitiatiefvoorstel kunt u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Het burgerinitiatief biedt een burger de mogelijkheid om een onderwerp aan de gemeenteraad aan te dragen, zonder dat hierbij een concreet voorstel is gevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de wens om over bepaalde problematiek in de gemeenteraad te discussiëren. U heeft als burger ook de vrijheid om een concreet voorstel in te dienen.

Wat zijn de spelregels?
De gemeenteraad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda als er sprake is van een geldig verzoek, ingediend door een inwoner van de gemeente Tynaarlo, die minimaal 16 jaar oud is.  Een geldig verzoek betekent:
- Het voorstel wordt door minimaal 25 initiatiefgerechtigden ondersteund;
- De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van een besluit over het aangedragen onderwerp;
- Het onderwerp is niet recent aan de orde geweest in de gemeenteraad;
- Het is geen klacht over het gemeentebestuur of een bezwaar tegen een raadsbesluit, hiervoor zijn andere mogelijkheden.
 
Voor een uitgebreide uitleg en omschrijving van het burgerinitiatief en de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de Verordening Burgerinitiatief Gemeente Tynaarlo

Wilt u meer weten of gebruik maken van het burgerinitiatief belt u dan gerust met de griffier, de heer J.L. de Jong, tel: 0592-266 662. Hij geeft u graag meer informatie. Mailen kan uiteraard ook: griffie@tynaarlo.nl