Contact met de raad

Meer weten over inspreken?

Wilt u inspreken tijdens een raadvergadering? Dan bent u van harte welkom!

Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan.
Voor onderwerpen die niet geagendeerd zijn of waar al inspraakgelegenheid voor is geweest is inspreken niet mogelijk. Daartoe zijn andere mogelijkheden zoals het schrijven van brieven en zoeken van contact met gemeenteraadsleden en fracties.

 Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit voor 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier via 0592- 26 66 62 of via griffie@tynaarlo.nl. Meld bij welke vergadering en voor welk onderwerp u wilt inspreken. Wanneer u nog vragen heeft kunt u uiteraard ook contact opnemen met de griffie.

Hoe werkt het?

  • Als u zich heeft aangemeld voor inspreken moet u vanzelfsprekend tijdig bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt dan, na aanmelding, plaatsnemen op de tribune in de raadzaal.
  • De voorzitter van de vergadering zegt wanneer u aan de beurt bent. Hiervoor is er een apart spreekgestoelte beschikbaar.
  • Daarna geeft u uw mening over het voorstel waarover de raadsleden gaan vergaderen. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Indien gewenst kunt u de inspraaknotitie voorafgaand aan de raad digitaal beschikbaar stellen aan de raadsleden.
  • Nadat u heeft gesproken kunnen de raadsleden u verhelderende vragen stellen en daarna gaat de raad vergaderen over het betreffende onderwerp.
  • Na discussie in de raad mag hierop door de inspreker nog een korte reactie gegeven worden.

 Uitzondering

Hierbij geldt één uitzondering en dat is wanneer een agendapunt direct besluitvormend op de agenda staat en voor het eerst door de raad behandeld wordt. Als u in dat geval wilt inspreken dan wordt het agendapunt verplaatst naar het bespreekblok. Om raadsleden de gelegenheid te geven om zich goed te oriënteren op het onderwerp wordt na inspraak de inhoudelijke behandeling twee weken uitgesteld. In die tussenliggende periode kunnen raadsleden namelijk informatie inwinnen en in contact treden met de inspreker en andere belanghebbenden. Houdt u er daarom rekening mee dat u bij twee raadsvergaderingen aanwezig moet zijn.